Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Povezava na BBCH ključ (slike, opisi):

http://spletni2.furs.gov.si/agromeT/feno/feno.asp?ID=11

Črnomelj - vinska trta (Vitis vinifera subsp. vinifera)

Datum zadnjega
podatka za to postajo: 30.3.2020 00:00
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2010
Datum
opazovanja
BBCH koda in opis Delež
rastlin v fenofazi
Opombe
11.08.2010 11.08.2010 81 Začetek zorenja: začetek sortno značilnega barvanja
28.07.2010 11.08.2010 79 Večina jagod se med seboj dotika
13.07.2010 28.07.2010 77 Začetek dotikanja jagod
01.07.2010 13.07.2010 75 Jagode velikosti graha; grozdiči povešeni
23.06.2010 01.07.2010 73 Jagode velikosti prosenih zrn; grozdiči se začenjajo povešati
14.06.2010 23.06.2010 67 70% odpadlih cvetnih kapic
06.06.2010 14.06.2010 57 Socvetja popolnoma razvita, cvetovi ločeni
01.01.2010 06.06.2010 00 Mirovanje


Izpis spremljanj fenofaz za leto 2020
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2019
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2018
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2017
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2016
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2015
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2014
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2013
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2012
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2011
Izpis spremljanj fenofaz za leto 2009
© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.